Naprapat student

Ansökan till naprapat­programmet

I formuläret nedan ansöker du till det 4-åriga naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm – den största högskolan i Norden inom manuell medicin. 

Observera att ansökan görs Online och att betygskopior måste bifogas. Har du frågor om din ansökan? Kontakta Naprapathögskolan på +46 8 16 01 20 eller linda.ladenstedt@nph.se.

Höstterminen 2021 med start 23 augusti: Sista ansökningsdag 10 maj

Sen ansökan

Du som inkommer med ansökan till naprapatprogrammet efter sista ansökningsdag placeras som reserv i antagningen. Om det uppstår lediga platser på utbildningen kommer behöriga sökande som står på reservplats att antas i turordning. Du kan göra en sen ansökan fram till och med terminsstart.

Kompletteringar

Komplettering av ansökan skickas via e-post till linda.ladenstedt@nph.se alternativt med brev till adressen nedan. Insänt material återsänds ej.

Naprapathögskolan
Kräftriket 23 A
114 19 Stockholm

Komplettering av ansökan till höstterminen 2021 ska vara Naprapathögskolan tillhanda senast: 15 juni 2021

Besked om antagning

Besked om antagning till naprapatprogrammet skickas via post. Sökande som ej antagits, eller som inkommit med ansökan efter sista ansökningsdag, kvarstår som reserv fram till och med tre veckor efter terminsstart.

Besked om antagning till höstterminen 2021 skickas ut: 18 juni 2021

Sista dag för dig som antagits till höstterminen 2021 att meddela om du önskar ta din plats i anspråk: 30 juni 2021

Anstånd

Du som antagits till naprapatprogrammet har möjlighet att begära anstånd dvs. att skjuta upp din studiestart. Om du vill skjuta upp studiestarten måste du så fort som möjligt skicka in en begäran om anstånd. Beslut om anstånd fattas av Naprapathögskolan och kan inte överklagas. Begäran skickas till linda.ladenstedt@nph.se