Ansökan till naprapat­programmet

I formuläret nedan ansöker du till det 4-åriga naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm – den största högskolan i Norden inom manuell medicin. 

Observera att ansökan görs online och att betygskopior måste bifogas. Har du frågor om din ansökan? Kontakta Naprapathögskolan på +46 8 16 01 20 eller linda.ladenstedt@nph.se.

Höstterminen 2024 med start 26 augusti

Kompletteringar

Komplettering av ansökan skickas via e-post till linda.ladenstedt@nph.se Insänt material återsänds ej.

Förlängd ansökningsperiod

Du kan göra en sen ansökan fram till två veckor in på terminen.

Komplettering av ansökan till höstterminen 2024 ska vara Naprapathögskolan tillhanda senast: 12 juni

Besked om antagning

Besked om antagning till naprapatprogrammet skickas via e-post. Sökande som ej antagits, eller som inkommit med ansökan efter sista ansökningsdag, kvarstår som reserv fram till och med två veckor efter terminsstart.

Besked om antagning till höstterminen 2024 skickas ut: 14 juni

Sista dag för dig som antagits till höstterminen 2024 att meddela om du önskar ta din plats i anspråk: 25 juni

Anstånd

Du som antagits till naprapatprogrammet har möjlighet att begära anstånd dvs. att skjuta upp din studiestart. Om du vill skjuta upp studiestarten måste du så fort som möjligt skicka in en begäran om anstånd. Beslut om anstånd fattas av Naprapathögskolan och kan inte överklagas. Begäran skickas till linda.ladenstedt@nph.se