Naprapat student

Ansökan till naprapat­programmet

I formuläret nedan ansöker du till det 4-åriga naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm – den största högskolan i Norden inom manuell medicin. 

Observera att ansökan görs Online och att betygskopior måste bifogas. Har du frågor om din ansökan? Kontakta Naprapathögskolan på +46 8 16 01 20 eller linda.ladenstedt@nph.se.

Ansök om reservplats

Du kan göra en sen ansökan fram till två veckor in på terminen. Du placeras då på reservlista. Om det uppstår lediga platser kommer behöriga antas i turordning.

Höstterminen 2022 med start 29 augusti: Reservplats

Hybridlösning termin 1

För dig som blir antagen till Naprapatprogrammet med studiestart 29 augusti 2022 erbjuds en ”hybridlösning”. Det innebär att all undervisning är teoretisk och kan tas helt eller delvis på distans, dvs. både lektioner, seminarier och examinationer kan du som student ta del av varhelst det passar dig bäst. 

Från och med termin 2 kommer teoretiska, praktiska och kliniska lektioner varvas och distansstudier är därmed inte längre möjligt.

Studieplan termin 1*

 • Fysiologi 1 – Biokemi, cellbiologi & histologi 2,5 p
 • Fysiologi 2 – Organsystemen 7,5 p
 • Fysiologi 3 – Tillämpad fysiologi & näringslära 7,0 p
 • Anatomi 1 – Systematisk 3,0 p
 • Anatomi 2 – Rörelseapparaten 7,5
 • Anatomi 3 – Nervsystemet 2,5 p

Studieplan termin 2*

 • Forskningsmetodik 1 – Vetenskapsteori 2,0 p
 • Psykologi 1 – Beteendevetenskap 1,5 p
 • Sjukdomslära 1 – Infektionslära & vårdhygien 1,5 p
 • Naprapati 1 – Mjukdelstekniker: stretching & triggerpunkter 6,0 p
 • Naprapati 1 – Palpation & massage 10,0 p
 • Verksamhetsförlagd utbildning – Klinisk naprapati 5,0
 • PT Träningslära – Personlig träning 4,0 p

För detaljerad kursplan https://naprapathogskolan.se/utbildning/kursplaner/

* Med reservation för eventuella ändringar.

Kompletteringar

Komplettering av ansökan skickas via e-post till linda.ladenstedt@nph.se alternativt med brev till adressen nedan. Märk brevet med ”komplettering”. Insänt material återsänds ej.

Naprapathögskolan
Kräftriket 23 A
114 19 Stockholm

Komplettering av ansökan till höstterminen 2022 ska vara Naprapathögskolan tillhanda senast: 14 juni 2022

Besked om antagning

Besked om antagning till naprapatprogrammet skickas via post. Sökande som ej antagits, eller som inkommit med ansökan efter sista ansökningsdag, kvarstår som reserv fram till och med tre veckor efter terminsstart.

Besked om antagning till höstterminen 2022 skickas ut: 16 juni 2022

Sista dag för dig som antagits till höstterminen 2022 att meddela om du önskar ta din plats i anspråk: 29 juni 2022

Anstånd

Du som antagits till naprapatprogrammet har möjlighet att begära anstånd dvs. att skjuta upp din studiestart. Om du vill skjuta upp studiestarten måste du så fort som möjligt skicka in en begäran om anstånd. Beslut om anstånd fattas av Naprapathögskolan och kan inte överklagas. Begäran skickas till linda.ladenstedt@nph.se