Naprapat student

Ansökan till naprapat­programmet

I formuläret nedan ansöker du till det 4-åriga naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm – den största högskolan i Norden inom manuell medicin. 

Observera att ansökan görs Online och att betygskopior måste bifogas. Har du frågor om din ansökan? Kontakta Naprapathögskolan på +46 8 16 01 20 eller linda.ladenstedt@nph.se.

Höstterminen 2022 med start 29 augusti: Sista ansökningsdag 9 maj

Sen ansökan

Du kan göra en sen ansökan fram till två veckor in på terminen. Du placeras då på reservlista. Om det uppstår lediga platser kommer behöriga antas i turordning.

Kompletteringar

Komplettering av ansökan skickas via e-post till linda.ladenstedt@nph.se alternativt med brev till adressen nedan. Insänt material återsänds ej.

Naprapathögskolan
Kräftriket 23 A
114 19 Stockholm

Komplettering av ansökan till höstterminen 2022 ska vara Naprapathögskolan tillhanda senast: 14 juni 2022

Besked om antagning

Besked om antagning till naprapatprogrammet skickas via post. Sökande som ej antagits, eller som inkommit med ansökan efter sista ansökningsdag, kvarstår som reserv fram till och med tre veckor efter terminsstart.

Besked om antagning till höstterminen 2022 skickas ut: 16 juni 2022

Sista dag för dig som antagits till höstterminen 2022 att meddela om du önskar ta din plats i anspråk: 29 juni 2022

Anstånd

Du som antagits till naprapatprogrammet har möjlighet att begära anstånd dvs. att skjuta upp din studiestart. Om du vill skjuta upp studiestarten måste du så fort som möjligt skicka in en begäran om anstånd. Beslut om anstånd fattas av Naprapathögskolan och kan inte överklagas. Begäran skickas till linda.ladenstedt@nph.se