Naprapatstudenter

Ansökan till naprapat­programmet

Här ansöker du till det 4-åriga naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm. Den största högskoleutbildningen i Norden helt inriktad på avancerad manuell medicin. Ansökan till naprapatutbildningen görs Online. Läs mer om naprapatutbildningen eller gå vidare till ansökan.

Observera att betygskopior måste bifogas då Naprapathögskolan inte har möjlighet att göra utdrag ur den nationella betygsdatabasen. Har du frågor om din ansökan? Kontakta Naprapathögskolan på +46 8 16 01 20 eller info@nph.se.

Höstterminen 2018 med start 20 augusti:
Sen ansökan till reservplats är öppen t.o.m. terminsstart.

Vårterminen 2019 med start 7 januari: 
Ansök senast 12 oktober

Sen ansökan

Du som inkommer med ansökan till naprapatprogrammet efter sista ansökningsdag placeras som reserv i antagningen. Om det uppstår lediga platser på utbildningen kommer behöriga sökande som står på reservplats att antas i turordning. Du kan göra en sen ansökan fram till och med terminsstart.

Ansökningsavgift

För att din ansökan ska kunna behandlas krävs en ansökningsavgift om 500 SEK/NOK. Observera att namn och adress på den sökande måste uppges vid betalning samt att datum för betalning ska anges i ansökningsformuläret. Ansökningsavgiften återbetalas ej.

Betalning från Sverige görs till:
BG: 129-6060

Betalning från utlandet görs till:
SEB, Stureplan 2, Stockholm
IBAN nr: SE4250000000052061005020
BIC kod: ESSESESS

Kompletteringar

Komplettering av ansökan skickas via e-post till linda.ladenstedt@nph.se alternativt med brev till adressen nedan. Insänt material återsänds ej.

Naprapathögskolan
Kräftriket 23 A
114 19 Stockholm

Komplettering av ansökan till höstterminen 2018 ska vara Naprapathögskolan tillhanda senast: 12 juni 2018
Komplettering av ansökan till vårterminen 2019 ska vara Naprapathögskolan tillhanda senast: 9 november 2018

Besked om antagning

Besked om antagning till naprapatprogrammet skickas via post. Sökande som ej antagits, eller som inkommit med ansökan efter sista ansökningsdag, kvarstår som reserv fram till och med tre veckor efter terminsstart.

Besked om antagning till höstterminen 2018 skickas ut: 14 juni 2018
Besked om antagning till vårterminen 2019 skickas ut: 13 november 2018

Sista dag för dig som antagits till höstterminen 2018 att meddela om du önskar ta din plats i anspråk: 29 juni 2018
Sista dag för dig som antagits till vårterminen 2019 att meddela om du önskar ta din plats i anspråk: 30 november 2018

Anstånd

Du som antagits till naprapatprogrammet har möjlighet att begära anstånd dvs. att skjuta upp din studiestart. Om du vill skjuta upp studiestarten måste du så fort som möjligt skicka in en begäran om anstånd. Beslut om anstånd fattas av Naprapathögskolan och kan inte överklagas. Begäran skickas till linda.ladenstedt@nph.se