Examenshögtid

Naprapatexamen

Naprapatexamen är en yrkesexamen och ett krav för att få genomföra i Sverige och Finland föreskriven praktiktjänstgöring och ansöka om legitimation. 

Naprapatexamen erhålls efter fyra års heltidsstudier på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan och är ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimationstjänstgöring är i dagsläget inget krav för naprapater som ska arbeta i Norge.

Naprapatexamen är en yrkesexamen och poäng på naprapatprogrammet anges därför i motsvarande högskolepoäng. Poängen beräknas emellertid på samma sätt som inom den övriga högskolan  där en veckas heltidsstudier, inklusive självstudier, ger 1,5 poäng.

Vid examen erhålls:

  • Diplom utfärdat på svenska respektive engelska
  • Slutbetyg
  • Utbildningsbevis

Naprapatexamen har utbildningskod 880 i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp Utbildnings- & yrkeskoder). Enligt ISCED 2011 placeras Naprapatexamen på nivå 7, kategori 75, “Master’s or equivalent level, professional” och underkategori 750. För mer information se Bilaga “Implementering av ISCED 2011 i Utbildningsregistret” från Statistiska Centralbyrån samt “International standard classification of education ISCED 2011” från UNESCO.

Studenter som tagit sin examen 2009 eller senare kan, på förfrågan, få ett Diploma supplement utfärdat. Diploma supplement utgör en kortfattad beskrivning av naprapatutbildningens omfattning och innehåll med syfte att underlätta erkännadet av utbildningen i Europa och andra delar av världen. Beslutet om eventuell validering av naprapatutbildningen för vidare studier fattas av respektive lärosäte.

Diploma Supplement kompletteras med ett Official Transcript, en engelsk översättning av studentens slutbetyg. Läs mer om Diploma supplement under rubriken English.

Examenshögtid Stadshuset

Examenshögtid

Naprapathögskolans examenshögtid firas under högtidliga former vid Grand Hotel i Stockholm eller i Stockholms Stadshus, en mycket uppskattad avslutning på fyra års intensiva studier. Ceremonin inleds med fanbärare och procession. Rektor håller välkomsttal varefter ceremonin fortsätter med omväxlande underhållning och tal. De nyutexaminerade naprapaterna får komma upp på scenen för att ta emot sina diplom och därefter sker utdelning av stipendier för bästa examensarbete samt bästa praktiker. Kvällen fortsätter med bankett och dans.

Efter examen

Efter examen är det många naprapater som väljer att öppna egen klinik. Antingen själva eller tillsammans med andra naprapater från skoltiden. Men, det blir allt vanligare att man som naprapat inleder sin karriär med en anställning. Möjligheterna att göra detta har ökat i takt med att flera större naprapatkliniker vuxit fram på senare år.

Naprapati är idag en väletablerad behandlingsform för besvär i muskler och leder. Behovet av naprapater är stort eftersom nästan alla människor någon gång får ont i muskler och leder eller drabbas av en idrottsskada, den typ av besvär som naprapaten är specialist på att behandla. Samarbeten mellan naprapater och landsting, samt särskilda vårdavtal för naprapater, har blivit allt vanligare sedan Socialstyrelsens beslut om legitimation 1994. Även anlitandet av företagsnaprapater inom näringslivet ökar för att motverka långtidssjukskrivningar. Antalet naprapater inom idrottsrörelsen, som alltid varit en grupp som gärna vänt sig till naprapater för att få hjälp, växer hela tiden.

Naprapater har inom sin utbildning en sådan specialisering att de kan ta ett eget medicinskt ansvar och nå långsiktiga resultat med de patientgrupper som i dag kostar samhället allra mest i form av produktionsbortfall och sjukvårdskostnader – patienter med besvär relaterade till rygg, nacke, leder och muskler. Detta borgar för en god Nordisk arbetsmarknad för naprapater även fortsättningsvis.