Examenshögtid Grand Hotel

Examen

Naprapatexamen erhåller den student som genomgått samtliga kurser på det fyraåriga naprapatprogrammet med godkänt resultat.

Naprapatexamen är en yrkesexamen och ett krav för att få genomföra i Sverige och Finland föreskriven praktiktjänstgöring och ansöka om legitimation. Praktiktjänstgöring är i dagsläget inget krav för naprapater som ska arbeta i Norge.

Vid examen erhålls:

  • Diplom utfärdat på svenska respektive engelska
  • Slutbetyg
  • Utbildningsbevis

Studenter som tagit sin examen 2009 eller senare kan, på förfrågan, få ett Diploma supplement utfärdat. Diploma supplement utgör en kortfattad beskrivning av naprapatutbildningens omfattning och innehåll med syfte att underlätta erkännadet av utbildningen i Europa och andra delar av världen. Beslutet om eventuell validering av naprapatutbildningen för vidare studier fattas av respektive lärosäte.

Diploma Supplement bör åtföljas av ett Officail Transcript, en engelsk översättning av studentens slutbetyg. Official Transcript utfärdas inte av Naprapathögskolan utan studenten ansvarar själv för att få sina betyg översatta. Läs mer om Diploma supplement under rubriken English.

Examenshögtid Stadshuset

Examenshögtid

Naprapathögskolans examenshögtid firas under högtidliga former vid Grand Hotel i Stockholm eller i Stockholms Stadshus, en mycket uppskattad avslutning på fyra års intensiva studier. Ceremonin inleds med fanbärare och procession. Rektor håller välkomsttal varefter ceremonin fortsätter med omväxlande underhållning och tal. De nyutexaminerade naprapaterna får komma upp på scenen för att ta emot sina diplom och därefter sker utdelning av stipendier för bästa examensarbete samt bästa praktiker. Kvällen fortsätter med bankett och dans.

Efter utbildningen

Efter examen är det många naprapater som väljer att öppna egen klinik. Antingen själva eller tillsammans med andra naprapater från skoltiden. Men, det blir allt vanligare att man som naprapat inleder sin karriär med en anställning. Möjligheterna att göra detta har ökat i takt med att flera större naprapatkliniker vuxit fram på senare år.

Naprapati är idag en väletablerad behandlingsform för besvär i muskler och leder. Behovet av naprapater är stort eftersom nästan alla människor någon gång får ont i muskler och leder eller drabbas av en idrottsskada, den typ av besvär som naprapaten är specialist på att behandla. Samarbeten mellan naprapater och landsting, samt särskilda vårdavtal för naprapater, har blivit allt vanligare sedan Socialstyrelsens beslut om legitimation 1994. Även anlitandet av företagsnaprapater inom näringslivet ökar för att motverka långtidssjukskrivningar. Antalet naprapater inom idrottsrörelsen, som alltid varit en grupp som gärna vänt sig till naprapater för att få hjälp, växer hela tiden.

Naprapater har inom sin utbildning en sådan specialisering att de kan ta ett eget medicinskt ansvar och nå långsiktiga resultat med de patientgrupper som i dag kostar samhället allra mest i form av produktionsbortfall och sjukvårdskostnader – patienter med besvär relaterade till rygg, nacke, leder och muskler. Detta borgar för en god Nordisk arbetsmarknad för naprapater även fortsättningsvis.