Utbildningens status

Naprapatprogrammet är en fyraårig yrkesutbildning som leder fram till naprapatexamen. Utbildningen är legitimationsgrundande och den enda av staten godkända naprapatutbildningen i Sverige. Utbildningen bedrivs vid Naprapathögskolan i Stockholm som är en privat högskola ställd under statlig tillsyn.

Naprapatexamen är ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm är den enda legitimationsgrundande naprapatutbildningen i Sverige. Läs mer om legitimation och skyddad yrkestitel.

Naprapatutbildningen är i Sverige klassificerad som ”annan eftergymnasial utbildning”. Naprapathögskolans studenter har rätt till studiemedel men utbildningen berättigar inte till högskolepoäng. Poäng på naprapatprogrammet anges därför i motsvarande högskolepoäng men beräknas på samma sätt som inom högskolan i övrigt dvs att en veckas heltidsstudier ger 1,5 poäng. Rätten till studiemedel har givits genom särskilt tillstånd av regeringen och regleras i Studiestödsförordningen (2000:655).

Rätten till studiemedel innebär att Naprapathögskolans studenter uppbär studiebidrag och studielån samt dessutom har möjlighet att teckna merkostnadslån via CSN som täcker större delen av terminsavgifterna. Eftersom de nordiska myndigheterna samarbetar i studiemedelsfrågor så har studenter från hela Norden rätt att erhålla studiemedel för studier vid Naprapathögskolan.

Internationell klassificering av naprapatutbildningen

Klassificeringen av utbildningar systematiseras genom International Standard Classification of Education (ISCED). Unesco/UIS har nyligen reviderat klassificeringen. Enligt den nya ISCED-indelningen klassificeras naprapatutbildningen som Nivå 5 Eftergymnasial utbildning två år eller längre (ISCED 2011 nivå 750).

Här hittar du information från Statistiska Centralbyrån om naprapatutbildningens klassificering.

Här hittar du generell information från UNESCO om ISCED 2011.