Vad innebär den nya norska legitimationen för naprapatin?

Det var ett mycket glädjande och efterlängtat meddelande som landade in i mobilen kl 01.49 i onsdags natt förra veckan… Att naprapaterna i Norge får Autorisasjon!

Äntligen har politikerna i vårt grannland också förstått vad naprapati kan göra för folkhälsan och muskuloskeletala besvär. Dessutom innebär detta ett erkännande av att naprapatin vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet och hör därför hemma inom den allmänna hälso- och sjukvården tillsammans med övriga medicinska specialiteter. Legitimerade naprapater lyder därför under samma lagar som övrig hälso- och sjukvårdspersonal, vilket utgör en grundförutsättning för ett ökat samarbete mellan naprapater och övrig vårdpersonal. Detta bidrar till ökade kontakter med övriga yrkesgrupper vilket i slutänden gagnar patienten. Patienterna får även en kvalitetssignal om den enskilda naprapatens kunnande och lämplighet för yrket.

Beslutet är även ett stort erkännande för Naprapathögskolan att utbildningen är av sådan hög kvalitet att den kan ligga till grund för legitimation i såväl Sverige som i Norge.

Nu ser Naprapathögskolan fram emot fler intressenter från Norge!
Naprapathögskolan är även naturligtvis angelägna om att fortsätta utreda möjligheten att starta upp naprapatutbildning i Norge!

Grattis Norge, grattis alla naprapater och grattis alla patienter!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan