Välkommen till läsåret 2022-23!

Förra läsåret var annorlunda och utmanade oss alla med olika former av förändringar och omställningar pga. pandemin. I och med det nya läsåret vrider vi tillbaka från ”digitalt till socialt”, vilket självklart känns mycket stimulerande. Många av oss har en stark önskan om att få mötas i olika former för att utbyta kunskap, tankar och idéer. Vi vet att manuell medicin bäst lärs ut fysiskt i klassrummet. Samtidigt finns det moment i naprapatprogrammet som fortsatt lämpar sig väl för digitala undervisningsformer.

Naprapathögskolan kännetecknas av engagerade och kompetenta studenter, lärare och personal som har många spännande idéer och tankar om utbildningen. Det ska vi vara stolta över och förvalta väl. Vi följer utvecklingen inom det medicinska området noga för att uppnå vår målsättning;
”Att erbjuda utbildning som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, att förmedla ett kritiskt förhållningssätt och en förståelse för vikten av att ständigt inhämta ny kunskap, att utbilda naprapater som är trygga i sin yrkesroll och kan ta självständigt medicinskt ansvar, att utbilda naprapater som aktivt kan bidra till utvecklingen av professionen.”
 
Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta skapa den bästa tänkbara manuellmedicinska utbildningen.
Väl mött under det nya läsåret!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan