Världsdagen för psykisk hälsa

10 oktober 1992 startades Världsdagen för psykisk hälsa av WFMH (World Federation for Mental Health), en internationell och ideell organisation grundad 1948 av volontärer och tidigare patienter. Tanken var att under en specifik dag öka medvetenheten och sprida information om psykisk hälsa och ohälsa.

Enligt flera rapporter och studier ökar den psykiska ohälsan i samhället. Varje år drabbas fler och fler. I år pga. social distansering kan det vara ännu viktigare än någonsin att uppmärksamma Världsdagen för psykisk ohälsa. Vem som helst kan drabbas och det finns många olika anledningar till varför man mår dåligt. Konsekvenserna av psykisk ohälsa är allvarliga och går längre och längre ner i åldrarna.

Förekomsten av psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter i Sverige är påtagligt hög och visar att många upplever depression, ångest och stress nästan dagligen. För att kunna hindra detta är möjligheten att finna modifierbara riskfaktorer av stor betydelse. Tillsammans med flera andra universitet och högskolor runt om i Sverige är Naprapathögskolan med och bidrar till kunskapsutvecklingen inom området genom att ingå i SUN (Sustainable University Life) projektet. Studien genomförs vid Sophiahemmets Högskola i samarbete med Karolinska Institutet med professor Eva Skillgate och docent, leg. psykolog Klara Edlund. Studien, som är världens största studie om psykisk ohälsa bland studenter, har som syfte att kartlägga frisk- och riskfaktorer att utveckla psykisk ohälsa och smärta.

Att psykisk ohälsa ofta hänger samman med flera modifierbara livsstilsfaktorer såsom låg eller extrem fysisk aktivitet, smärta, sömn och kroppsmissnöje har forskning redan visat. Naprapater som arbetar just med att behandla patienter med olika typer av livsstilsrelaterade besvär kommer därför ofta i kontakt med dessa problem. Yrkeskåren naprapater kan därför genom fördjupade kunskaper inom psykisk ohälsa påverka att utvecklingen i samhället går i rätt riktning!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan