Tennisarmbåge

Trots namnet är tennis sällan en utlösande faktor till tennisarmbåge.

Vid tennisarmbåge är smärtan förlagd till området kring armbågens utsida och smärtan förstärks ofta av att handleden böjs uppåt. Ibland kan smärtan även stråla ut mot underarm och hand. En vanlig orsak till smärta i armbågen är överbelastning av underarmens muskler eller dess fästen vilket kan uppstå av upprepade ensidiga rörelser och statiska belastningar. En annan vanlig orsak är att skuldrans muskler ger en smärta som strålar ut mot armbågen.

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om tennisarmbåge.

Så behandlar en naprapat tennisarmbåge

För att undvika att kroniska besvär uppstår är det viktigt med tidigt insatt behandling. Vid undersökningen finner naprapaten ofta att även skuldrans och bröstryggens muskler är påverkade och det är i dessa fall viktigt att behandla samtliga områden som kan påverka funktionen i underarmens muskler. Som ett led i behandlingen kan det ibland även krävas specifik träning av underarmens muskulatur och skuldra och en naprapat kan hjälpa dig med träningsövningar. Tillståndet kan även behandlas med s k stötvågsbehandling.