Triggerpunktsbehandling

En myofascial triggerpunkt defineras som en delmuskelspänning eller en hyperöm punkt i en spänd muskelfibersträng. Triggerpunkten karaktäriseras av att den ger lokal smärta men även en karaktäristisk projicering av smärtan till en annan del av kroppen.

Den naprapatiska behandlingen av myofasciala triggerpunkter inriktar sig på att inaktivera triggerpunkten, genom att få den spända muskelfibersträngen i muskeln att slappna av. Detta uppnås genom olika stretch- och relaxationstekniker samt genom utnyttjandet av de reflektoriska mekanismer som tryck och beröring har på smärta.

Dr. Smith ansåg att de grundläggande orsakerna till smärta och försämrad funktion fanns att söka i bind- och stödjevävnad samt nerv och muskelvävnad. Det synsättet präglar naprapatens sätt att arbeta och därför är behandling av mjukdelar en naturlig del av naprapatens sätt att ta sig an smärta och funktionsrubbningar

Den strukturella orsaken är inte helt klarlagd men de teorier man har bygger på att delmuskelspänningen – den spända muskelfiberbunten – orsakas av en ond cirkel där energibrist är en central del. Enligt den teorin saknas det alltså energi för att bryta den kontraktion (sammandragning) som skett av muskelfibrerna. En annan teori gör gällande att den kontinuerliga sammandragningen orsakas av en skada på cellnivå där kalcium läcker ut och aktiverar muskelcellen. I båda dessa fall utför naprapaten en behandling där syftet är att töja ut muskelfibrerna för att bryta den onda cirkeln och därmed få muskeln att slappna av vilket ger goda möjligheter till läkning.

En vanlig teknik vid behandling av triggerpunkter är muskelpressur. Andra tekniker som används är stretching enligt PNF (proprioceptiv neuromuskulär fascilitering), INF (inhiberande neuromuskulär fascilitering) och PIR (postisometrisk relaxationsteknik), massage samt s.k. ”dry needeling”. Indirekt, och i vissa fall direkt, kan triggerpunkter påverkas via de naprapatiska teknikerna manipulation, mobilisering och nervmobilisering beroende på orsaken till uppkomsten av triggerpunkterna.