Medelhavet

Naprapatins dag 23/9 2015

Naprapatins dag är en temadag som Naprapathögskolans studentkår årligen arrangerar med syfte att uppmärksamma naprapati samt knyta kontakter med andra vårdgivare.

Årets tema är ”Tillsammans för hälsa”. Varje årskurs har denna dag olika uppgifter som på olika sätt lyfter naprapatin i samhället. Bland annat har vi i år bjudit in studenter från läkarprogrammet KI, Kiropraktorhögskolan och Fysioterapeutprogrammet KI till en workshop på Naprapathögskolan för att berätta mer om naprapati samt diskutera hur vi kan samarbeta olika vårdgrupper emellan med patientens välbefinnande i fokus.

Av tradition går intäkterna från Naprapathögskolans klinik under Naprapatins dag oavkortat till välgörande ändamål.  Tidigare års bidrag har gått till exempelvis SOS-barnbyar och ett stort skolprojekt i Tanzania.

Årets bidrag kommer gå till att hjälpa dem som idag är på flykt i Europa.