The shoulder in the elite adolescent tennis player

The shoulder in the elite adolescent tennis player

Välkommen till lunchseminarium 18 oktober 2017 kl 11.45-12.30 på Naprapathögskolan med presentation av doktorsavhandlingen “The shoulder in the elite adolescent tennis player: Exploration of Structural and Functional Sportspecific Adaptations”. Seminariet hålls av Fredrik Johansson, leg. naprapat, Dr in Health Sciences och PTCA master professional.

Det är Naprapathögskolans Vetenskapliga Råd (NVR) som bjuder in och seminariet hålls i Naprapathögskolans aula, Bergasalen (T1), Kräftriket 23 A, Stockholm och är kostnadsfritt. För Naprapathögskolans studenter, lärare och personal krävs ingen föranmälan. Övriga deltagare anmäler sig senast dagen före seminariet via e-post till info@nph.se eller på telefon 08-16 01 20.

Varmt välkommen!

LADDA NER POSTER: 2017-10-18 NVR-seminarium

KIC

K.I.C. fyller ett år

Forskningsprojektet Karolinska football Injury Cohort (KIC) fyller ett år!  KIC görs för att finna riskfaktorer för skador hos unga kvinnliga fotbollsspelare, och hittills har 140 spelare inkluderats. Målet är att 600 spelare skall delta, vilket gör studien till en av de största i sitt slag.

KIC görs vid Karolinska Institutet i samarbete med Naprapathögskolan. Genomförandet av KIC är helt beroende av en stor insats av en rad studenter på Naprapathögskolan under ledning av Victor Lyberg, Martin Samuelsson och Nathan Weiss. Andra studenter som medverkar i KIC är Edvin Ambrus, Anton Ruthberg, Vibeke Greverud, Joanna Uggla,  Henrik Yttervik, Markus Nilsson, Dan Lindoff, Daniel Wesslund, Alexander Carlgren, Sirin Tiftikci, David Björkman, Filip Malmgren, Hanna Magnusson, Simon Millak, Truls Omsland, Eirik Pedersen, Victor Kristiansen, Joakim Bogren mfl.

Intresset för studien är stort både bland spelare, klubbar och forskare inom området. Under våren presenterades studiens upplägg och genomförande av projektledare docent Eva Skillgate på flera stora idrottsmedicinska kongresser, bland annat på Svenska Fotbollsförbundets kongress i Stockholm, samt FIFAS internationella kongress  The Future of Football Medicine på Camp Nou i Barcelona.

Vill du veta mer om studien, kontakta Victor Lyberg i DN48 (Victor.Lyberg@ki.se) eller Eva Skillgate (Eva.Skillgate@ki.se)

Eva Skillgate
Dr Med Sci, DN

Associate Professor/Docent
Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center

Institute of Environmental Medicine
Karolinska Institutet

Sommaravslutning på Naprapathögskolan

Sommar­avslutning på Naprapat­högskolan

Onsdagen den 24 maj 2017 var det återigen dags för Naprapathögskolans traditionsenliga sommaravslutning. Klockan 11 tog omkring 200 av högskolans studenter plats på terrassen för drink i solskenet. Därefter samlades lärare, personal och studenter i aulan för själva avslutningsceremonin. Inledde gjorde Naprapathögskolans rektor Helène Schulte med tal till studenterna och sedan bjöds det på sång och musik utav två av högskolans studenter.

Därefter tog VD Inger Berg plats på scenen för att dela ut stipendie till studentkårens ordförande Edvin Ambrus. Stipendiet är instiftat till minne av naprapat Anne-Lie Hallstensson och delas ut årligen till studentkårens ordförande. Inger tackade också hela kåren för det enormt viktiga arbete de dagligen gör för högskolan och dess studenter. Hon gav också en historisk tillbakablick över de milstolpar i naprapatins utveckling i Sverige som kåren varit med och bidragit till. Legitimation för naprapater 1994, studiemedel för Naprapathögskolans studenter 2001 samt att kåren, tillsammans med Naprapathögskolan och Svenska naprapatförbundet fick de svenska myndigheterna att dra tillbaka Högskoleverkets förslag om att låta naprapatutbildningen uppgå i sjukgymnastprogrammet.

Efter Ingers tal var det dags för Naprapathögskolans studierektorer Camilla Bolin och Helene Hultholm att avtacka klassrepresentanter och studentkår för deras insatser under det gångna året. Även högskolans lärare och personal avtackades och studentkåren delade ut pris för ”bästa lärare”, ”bästa handledare” samt ”bästa administrativa personal”.

”I denna ljuva sommartid” fick avsluta programmet och därefter bjöds lunch i matsalen och ute i det gröna.

Cognitive Functional Therapy (CFT)

Cognitive Functional Therapy (CFT) – Changing pain

Välkommen på lunchseminarium på Naprapathögskolan 19 maj 2017 klockan 11.30-12.00. Temat är ”Cognitive Functional Therapy (CFT) – Changing pain and movement behaviour in chronic low back pain” och seminariet hålls av Kjartan Vibe Fersum, leg. fysioterapeut och postdoc forskare vid Universitetet i Bergen.

Seminariet är kostnadsfritt. För Naprapathögskolans studenter, lärare och personal krävs ingen föranmälan. Övriga deltagare anmäler sig senast dagen före seminariet via e-post till info@nph.se eller på telefon 08-16 01 20. Varmt välkommen!

 

Hammies & Glutes

Naprapathögskolan bjuder in till lunchseminarium på temat ”Hammies & Glutes – The latest news from Down Under” med Dr. Tania Pizzari, Phyisotherapist, PhD and Lecturer at La Trobe University, Melbourne och Dr. Adam Semciw, Phyisotherapist , PhD and Lecturer/research fellow at University of Queensland, Brisbane.

Seminariet hålls den 27 mars kl 11.30 till 12.15  i Naprapathögskolans aula, Bergasalen (T1), Kräftriket 23 A, Stockholm och är kostnadsfritt. För Naprapathögskolans studenter, lärare och personal krävs ingen föranmälan. Övriga deltagare anmäler sig senast dagen före seminariet via e-post till info@nph.se eller på telefon 08-16 01 20.

Varmt välkommen!

Seminarium Torbjörn Tännsjö

Tvång & manipulation i vården

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, håller seminarium på Naprapathögskolan på temat ”Tvång och manipulation i vården”.

Seminariet hålls 15 februari 2017, kl 11.30-12.15, i Naprapathögskolans aula.

Tännsjö är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och föreståndare för Stockholm Centre for Health Care Ethics, CHE. Han har författat en rad böcker och artiklar på det filosofiska området och deltar även aktivt i den offentliga debatten om medicinsk etik och politisk filosofi.

Seminariet är kostnadsfritt. För Naprapathögskolans studenter, lärare och personal krävs ingen föranmälan. Övriga deltagare anmäler sig senast dagen före seminariet via e-post till info@nph.se eller på telefon 08-16 01 20.

Varmt välkommen!

LADDA NER INBJUDAN SOM PDF

Naprapathögskolan

Dementi

2016-11-30 NVR-seminarie LBP-congress

9th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Girdle Pain 2016

Naprapathögskolans vetenskapliga råd (NVR) bjuder in till lunchseminarium på temat ”Highlights” från 9th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Girdle Pain, Singapore, 31/10-3/11-2016. Seminariet hålls av Naprapathögskolans rektor Helène Schulte samt studierektor Helene Hultholm.

Seminariet hålls 30 november 2016 kl 11.30-12.30 i Naprapathögskolans aula, Bergasalen (T1), Kräftriket 23 A, Stockholm och är kostnadsfritt. För Naprapathögskolans studenter, lärare och personal krävs ingen föranmälan. Övriga deltagare anmäler sig senast dagen före seminariet via e-post till info@nph.se eller på telefon 08-16 01 20.

Ladda ner seminiarieinbjudan 2016-11-30 Highlights från LBP-congress 2016 som PDF.

Varmt välkommen!