Naprapathögskolan vid Kräftriket

Samverkan är av central betydelse för att kunna erbjuda de studerande en vetenskaplig, professionsorienterad och pedagogisk utbildningsmiljö.

Öppet hus vid Naprapathögskolan

Hälsoekonomisk forskning visar på goda resultat för naprapatin som behandlingsform jämfört med ortopedbehandling