Naprapathögskolan

Stort intresse för Naprapatprogrammet

Intresset för naprapatprogrammet har ökat vilket resulterat i ett stort antal ansökningar till höstterminen 2020. En ökning med nästan 20% jämfört med förra året!

Det är inte bara Naprapathögskolan som ser ett ökat intresse för studier. Universitet- och högskolerådet, UHR, rapporterar en genomsnittlig ökning av antalet sökande till svensk högskola, jämfört med HT19, med ca 13%. En av förklaringarna till detta är sannolikt den rådande coronakrisen och den situation som råder i samhället till följd av den. Denna effekt är väntad eftersom utbildning alltid är ett klokt val när konjunkturen vänder ner.

Nu är det upp till oss som utbildningsinstans att fortsatt skapa flexibla och anpassade undervisningsformer.  Som rektor vid Naprapathögskolan känner jag mig säker i att vi kan leverera samma höga kvalitet på undervisning som vi är vana vid, trots den extraordinära situation som vi befinner oss i och som påverkar oss alla!

Vi ser mycket fram emot att välkomna en ny klass med härliga studenter till höstterminen!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan

Naprapatstudenter

Sen ansökan

Sista ansökningsdag till höstterminen 2020 har passerat men det går bra att göra en sen ansökan. Du placeras då som reserv i antagningen. Om du har några frågor kring behörighet, antagning eller förberedande kurser, kontakta  linda.ladenstedt@nph.se eller ring +46 8-16 01 20.