Läsårssammanfattning

Tack för läsåret 2023-24

Läsåret vid Naprapathögskolan har utmärkt sig i och med Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning, vilket har gett oss värdefulla insikter för vår kvalitetsutveckling.

Alla har på något sätt varit involverade i processen, oavsett om man som student bidragit till utvecklingen av utbildningsprogrammet genom att utvärdera kurser, eller om man som anställd personal eller lärare fått tid över att både dokumentera och reflektera över vad god utbildningskvalitet egentligen innebär. Jag vill inleda årets rektorsbrev med att innerligen tacka alla för att vi är på den plats vi är. Det har varit en stimulerande process att presentera utbildningsprogrammet och det känns härligt att kunna konstatera att det vilar på en stabil grund.

Många andra betydelsefulla händelser har också inträffat under läsåret som sammanfattas i detta rektorsbrev.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan