World spine day

World Spine Day 2019

World Spine Day äger rum den 16 oktober varje år. Världen över uppmärksammas denna dag för att öka medvetenheten om ryggsmärta.

Uppskattningsvis lider en miljard människor av olika typer av problem med ryggen, det drabbar gammal som ung och orsakerna varierar. Beräkningar visar att 1 av 4 någon gång under livet drabbas av problem med ryggen.

Vi vill vara med och belysa vikten av att ta hand om sin rygg med hjälp av fysisk aktivitet, ansvarsfulla och hälsosamma arbetsplatser samt effektiv evidensbaserad vård. Vi uppmuntrar alla att ta hand om sina ryggar genom att förbli aktiva, sprida kunskap om vad som skapar dessa problem och hjälpa de som drabbas.

Läs mer på worldspineday.org