Naprapathögskolans datorsal

Naprapathögskolan tilbyr distansestudier høsten 2020

Høsten 2020 tilbyr Naprapathögskolan muligheten til å ta første semester av naprapatprogrammet på distanse. Dette innebærer at du som student selv kan velge om du vil ta del i undervisningen på campus i Stockholm eller online.

Som følge av Covid-19-pandemien har Naprapathögskolan tilpasset all undervisning etter retningslinjer og anbefalinger fra svenske myndigheter. Dette innebærer mer distanseutdanning og nettbaserte løsninger i kombinasjon med praktiske innslag der du selv kan velge å delta på campus eller online. Vår målsetting er at alle studenter skal kjenne seg trygge og uansett hvordan du velger å studere det første semesteret vil du få god støtte og hjelp fra våre dyktige lærere og ansatte.

Naprapathögskolan er godt forberedt på å tilby tilpassede undervisningsformer. Vi har lenge jobbet med digitalisering av undervisningen og høyere grad av studentaktiverende metoder. Ett arbeid som har god støtte i pedagogisk forskning og som har gitt oss store foredeler når kravet til tilgjengelighet i undervisningen forandres.

Vår erfaring fra digitalisering av undervisning har hittil vært svært god. Vårt fokus er som alltid å levere undervisning av høy kvalitet og evalueringene fra alle våre studenter viser at vi lykkes med dette, til og med under nåværende omstendigheter.

Hvordan Covid-19-pandemien kommer til å utvikle seg den nærmeste tiden, samt hvilke konsekvenser det vil få, er det ingen som vet. Det vi derimot vet er at 80% av befolkningen har plager i muskler og ledd – en type plager som naprapater er spesialister på å ta hånd om. Naprapater behøves både nå og i fremtiden!

Helène Schulte,
Rektor