Avnämarundersökning – arbetsgivarens perspektiv på utbildning och kompetenskrav

Hälsoekonomisk forskning visar på goda resultat för naprapatin som behandlingsform jämfört med ortopedbehandling 

God dialog & samverkan mellan utbildning och yrkesförbund är betydelsefull för naprapatins framtid 

God helg och Gott Nytt År