Socialdepartementet utreder vilka förändringar som behövs när det gäller reglerade yrken för att kunna möta framtidens behov.

Socialdepartementet utreder vilka förändringar som behövs när det gäller reglerade yrken för att kunna möta framtidens behov.

Naprapathögskolan

Tack 2023!

Naprapathögskolan vid Kräftriket

Samverkan är av central betydelse för att kunna erbjuda de studerande en vetenskaplig, professionsorienterad och pedagogisk utbildningsmiljö.