Naprapathögskolan vid Kräftriket

Samverkan är av central betydelse för att kunna erbjuda de studerande en vetenskaplig, professionsorienterad och pedagogisk utbildningsmiljö.

Öppet hus vid Naprapathögskolan