Öppet hus på Naprapathögskolan februari 2016

Den 27 februari hade vi nöjet att ha över 80 besökare på öppet hus på Naprapathögskolan. Besökare från både Sverige och Norge hade samlats för att få veta mer om naprapati och naprapatutbildningen. Programmet bestod av information och frågestund i högskolans aula och därefter rundvandring och behandlingsdemonstrationer av våra studenter. Naprapathögskolans rektor Helène Schulte hälsade alla besökare välkomna och inledde med en presentation av skolan.

Naprapathögskolan

Idag har vi ca 350 studenter från hela Norden på det fyraåriga naprapatprogrammet. Det gör oss till den största utbildningen i Norden inom avancerad manuell medicin. Högskolan grundades i Stockholm 1970 och den femtionde klassen sedan skolan startade skrevs in hösten 2015. Läs mer om Naprapathögskolan under rubriken Om oss.

Naprapatins utveckling

Naprapatin grundades i USA kring förra sekelskiftet och hade ursprungligen nära kopplingar till de andra manuella terapierna kiropraktik och osteopati. Ordet ”naprapat” är en sammanslagning av det tjeckiska ordet ”napravit” att korrigera och grekiskans ”pathos” lidande och betyder alltså ”att korrigera orsak till lidande”. Definitionen av naprapati är ”Ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen”.

Här kommer några milstolpar ur den Nordiska naprapatins historia. Mer information hittar du under rubriken Naprapati.

 • 1970 Naprapathögskolan öppnar
 • 1994 Legitimation för naprapater
 • 2001 Studiemedel för naprapatstudenter
 • 2006 Naprapat blir skyddad yrkestitel
 • 2007 Första avhandlingen om naprapati & högskolan flyttar till Kräftriket
 • 2009 Forskningssamverkan med Karolinska Institutet etableras

Legitimation och skyddad yrkestitel

Naprapater är en legitimerad yrkesgrupp med skyddad yrkestitel. Det betyder att man lyder under hälso- och sjukvårdslagen och tillhandahåller undersökning, diagnos och behandling som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det betyder också att endast de som har naprapatexamen och genomförd legitimationspraktik har rätt att kalla sig naprapater.

Naprapater behövs

 • 80% av svenska befolkningen har ont i ryggen någon gång i livet.
 • 50% av alla anmälda arbetsskador i Sverige rör muskler och leder.
 • 30-50% av befolkningen har någon gång ont i nacken (ettårsprevalens)
 • Idrottsskador, prevention och behandling
 • Naprapater är specialister på att behandla alla dessa besvär!

Naprapatprogrammet

Naprapatprogrammet är en fyraårig specialistutbildning inom manuell medicin. Utbildningen ger dig en bred basmedicinsk kunskap med specialisering inom naprapati. Vår pedagogiska profil bygger på integration mellan teoretisk, praktisk och klinisk undervisning genom hela utbildningen. Nedan ser du några av de ämnesområden som ingår i naprapatprogrammet. De som är markerade med mörkblått ingår i huvudämnet naprapati. Läs mer under rubriken Utbildning.

Naprapatprogrammet ämnen

Undervisningsavgift för studenter med studiestart 22 augusti 2016.

Läsår 1: 99 000 SEK
Läsår 2: 99 000 SEK
Läsår 3: 100 000 SEK
Läsår 4: 100 000 SEK
Totalt: 398 000 SEK

Utbildningen är studiemedelsberättigad för studenter från hela norden. Nya regler för studiemedel från CSN. Den 1 juli 2015 ändrades reglerna för merkostnadslånet för undervisningsavgift, vilket gör det möjligt att låna mer. På eftergymnasial nivå är maxbeloppet cirka 340 000 kronor för den totala studietiden. Läs mer här på webben under rubriken Behörighet och urval.

Naprapatprogrammet ansokningsprocessen

Undersökning och behandling

Efter presentationen i aulan var det rundvandring i högskolans lokaler. Öppet hus avslutades med att några av våra studenter demonstrerade tekniker för undersökning och behandling av akut ryggskott. Video från presentationen hittar du längst upp på den här sidan.

Här kan du ladda ner presentationen från öppet hus som PDF.