Behörighet

Följande behörighetskrav gäller för ansökan till naprapatutbildningen.

  • För sökande med betyg från Sverige: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt godkänd kurs i Engelska 6/Engelska B eller motsvarande (ex. TOEFL/IELTS-test) alternativt giltigt högskoleprov.
  • För sökande med betyg från Norge: Generell studiekompetens.
  • För sökande med betyg från övriga länder: Du är behörig till naprapatutbildningen om du är behörig till högskolestudier i ditt hemland, men du måste också ha vissa kunskaper i svenska, engelska och matematik. Kontakta Naprapathögskolan för mer information.

Naprapathögskolan hjälper gärna till att räkna ut poäng utifrån dina betyg och meritpoäng. Vi kan också svara på frågor om vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter att bli antagen. Läs mer under rubriken Studievägledning eller kontakta utbildningssamordnare Linda Ladenstedt på telefon +46 8 16 01 20 eller e-post till linda.ladenstedt@nph.se.

Ordinarie urval

Till grund för urval ligger betyg från gymnasium/vidaregående, komvux eller resultat från högskoleprov.

Sökande placeras i olika kvotgrupper baserat på om man har betyg från Sverige, Norge eller övriga länder. Sökande inom respektive kvotgrupp rangordnas efter betygsmedelvärde inklusive meritpoäng. Under rubriken Frågor & svar kan du läsa mer om vilka antagningspoäng som gällt de senaste åren för att komma in på naprapatprogrammet.

Alternativt urval

De sökande som inte läst alla kurser som krävs för behörighet har möjlighet att söka till alternativt urval. Ansökan till alternativt urval görs i ordinarie ansökningsformulär och kompletteras med en intervju. Intervjun sker på plats på Naprapathögskolan i Stockholm eller via telefon.

Meritpoäng

Naprapathögskolan har ett eget system för meritpoäng. Systemet innebär att olika studie- och yrkesmässiga erfarenheter ger den sökande extra poäng som adderas till betygsmedelvärdet från gymnasieskola/vidaregående eller komvux.

Meriterande vid ansökan till naprapatprogrammet är exempelvis vissa specifika gymnasieämnen, viss högskoleutbildning, förberedande kurser vid Naprapathögskolan, praktik hos naprapat samt massageutbildning vid exempelvis Medicinskt Kursforum.

Du som gör praktik hos naprapat kan ladda ner ett praktikintyg som PDF-fil. Intyget fylls i av naprapaten du praktiserar hos och bifogas din ansökan.

Här under kan du hämta PDF-filer med samtliga meritvärden för sökande från Sverige och Norge. Om du har betyg från annat land än Sverige eller Norge kontakta Naprapathögskolan för information om meritpoäng.

Meritpoäng för sökande med betyg från Sverige.

Meritpoäng för sökande med betyg från Norge.

Tillgodoräknande av studieresultat

Sökande till naprapatprogrammet med helt eller delvis genomförd utbildning till exempelvis sjukgymnast, sjuksköterska, kiropraktor eller osteopat kan efter individuell prövning få tillgodoräkna sig delar av dessa studiemeriter vid fortsatta studier på naprapatprogrammet.

Fyll i formuläret nedan och bifoga vidimerade betygskopior så blir du kontaktad av vår utbildningssamordnare.

  • Dra filer hit eller
    Accepterade filtyper: jpg, jpeg, gif, png, pdf, doc, docx, .