Behörighet

Följande behörighetskrav gäller för ansökan till naprapatutbildningen.

För sökande med betyg från Sverige

Grundläggande behörighet för högskolestudier.
Om du tog studenten 2014 eller senare och gick ett Högskoleförberedande program krävs godkända betyg i minst 2250 poäng samt lägst godkänt i svenska 1-3, engelska 5 och 6, matematik 1b eller 1c samt gymnasiearbetet för att uppfylla behörighetskravet. Om du gick ett yrkesförberedande program krävs godkända betyg i minst 2250 poäng samt lägst godkänt i svenska 1, engelska 5, matematik 1a, 400 poäng av de programgemensamma ämnena samt gymnasiearbetet. Du som gick ett yrkesprogram måste också ha läst ytterligare svenska (2-3) och engelska (6) för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet.

För sökande med betyg från Norge

Generell studiekompetanse.

För sökande med betyg från övriga länder

Har du utländska betyg behöver du ett utlåtande över din utländska utbildning – en bedömning genom Universitets- och högskolerådet. Svenska som andraspråk 1-3 samt engelska är ett krav. Kontakta Naprapathögskolan för mer information.

Naprapathögskolan hjälper gärna till att räkna ut poäng utifrån dina betyg och meritpoäng. Vi kan också svara på frågor om vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter att bli antagen. Läs mer under rubriken Studievägledning eller kontakta utbildningssamordnare Linda Ladenstedt Engman på telefon +46 8 16 01 20 eller e-post till linda.ladenstedt@nph.se.

Urval

Ordinarie urval

Till grund för urval ligger betyg från gymnasium, komvux, folkhögskola samt högskoleprov.

Sökande placeras i olika kvotgrupper baserat på om man har betyg från Sverige, Norge eller övriga länder. Sökande inom respektive kvotgrupp rangordnas efter betygsmedelvärde inklusive meritpoäng. Du kan söka till ordinarie urval med resultat från högskoleprov men du måste även ha grundläggande behörighet för högskolestudier.  Under rubriken Frågor & svar kan du läsa mer om vilka antagningspoäng som gällt de senaste åren för att komma in på naprapatprogrammet.

Alternativt urval

De sökande som inte har formell behörighet kan ha möjlighet att söka till kvotgruppen Reell kompetens. För att bedömas i den kvotgruppen krävs följande:

Lägst betyg Godkänt alternativt E i:
Svenska/Svenska som andraspråk A+B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska A eller Engelska 5
Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
Minst tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid samt ett giltigt högskoleprov.

HEP – Högskola med Elitidrottsanpassat Program

Ansökan till elitidrottsanpassat program görs i ansökningsformuläret. Du ska bifoga ett motiveringsbrev samt ett intyg från ditt specialidrottsförbund där det framgår att du idrottar på elitnivå. Vad detta innebär konkret skiljer sig från olika idrotter/förbund. Exempelvis kan det vara att du spelar på en viss nivå (division) eller representerar ett landslag. Det är således inte Naprapathögskolan som bedömer om ditt idrottande ska klassas som elitnivå eller inte, det görs genom en objektiv bedömning av ditt specialidrottsförbund. När vi har mottagit din ansökan och gått igenom dina handlingar får du besked om du har behörighet till elitidrottsanpassat program. Om du sedan blir antagen till naprapatprogrammet och du tackar ja till din plats blir du kontaktad så vi kan gå igenom din studieplan innan kursstart.

Intyg Riksidrottsförbundet

Meritpoäng

Naprapathögskolan har ett eget system för meritpoäng. Systemet innebär att olika studie- och yrkesmässiga erfarenheter ger den sökande extra poäng som adderas till betygsmedelvärdet från gymnasieskola/vidaregående eller komvux.

Meriterande vid ansökan till naprapatprogrammet är exempelvis vissa specifika gymnasieämnen, viss högskoleutbildning, förberedande kurser vid Naprapathögskolan, praktik hos naprapat samt massageutbildning.

Du som gör praktik hos naprapat kan ladda ner ett praktikintyg som PDF-fil. Intyget fylls i av naprapaten du praktiserar hos och bifogas din ansökan.

Här under kan du hämta PDF-filer med samtliga meritvärden för sökande från Sverige och Norge. Om du har betyg från annat land än Sverige eller Norge kontakta Naprapathögskolan för information om meritpoäng.

Meritpoäng för sökande med betyg från Sverige.

Meritpoäng för sökande med betyg från Norge och övriga länder.

Statistik

Statistik över ansökningar och antagna 2012-2023

Antal ansökningar och antagna

Antal ansökningar
Antal antagna

För sökande med betyg från Sverige brukar de som antas i den ordinarie antagningen ha från ca 16 poäng och uppåt inklusive meritpoäng.

För sökande med betyg från Norge brukar de som antas i den ordinarie antagningen ha från ca 4,2 poäng och uppåt inklusive meritpoäng.

Läs mer under rubriken Frågor & svar

Få personlig rådgivning inför ansökan

Har du frågor inför din ansökan till Naprapatprogrammet? Vi erbjuder personlig rådgivning med vår utbildningsinformatör där du kan få svar på dina frågor och funderingar.
Mötet sker digitalt och är ca 30 minuter långt. Boka direkt!

Vad kan jag få svar på: 

  • Behörighet & urval
  • Finansiering
  • Undervisning & kursplan
  • Arbete och studier
  • Boende
  • Framtidsutsikter som Naprapat

Hur går det till? 
Du bokar ditt möte direkt i denna kalender. Bokningen läggs sedan automatiskt in i Naprapathögskolans och i din egna kalender. När det är dags för ditt möte ansluter du digitalt via länken i mötesbokningen.