Studiemedel

Naprapatutbildningen är studiemedelsberättigad för studenter från hela Norden. Det innebär att högskolans studenter kan söka studiebidrag och studielån samt dessutom har möjlighet att teckna merkostnadslån.

 • Studenter från Sverige erhåller studiebidrag och studielån från CSN och kan dessutom teckna ett merkostnadslån som täcker merparten av kursavgiften. För ansökan om lån och bidrag besök CSNs webbplats.
 • Studenter från Norge erhåller studiemedel från Statens Lånekasse. För ansökan om lån och bidrag besök Lånekassens webbplats.
 • Studenter från Finland erhåller studiestöd från FPA/Kela. Läs mer på Kelas webbplats.

Regler för studiemedel från CSN

Riksdagen har beslutat att studiestödet ska vara mer enhetligt för studier i Sverige och utomlands. Den 1 juli 2015 ändrades reglerna för merkostnadslånet för undervisningsavgift, vilket gör det möjligt att låna mer.

I och med de nya reglerna blir merkostnadslånet för undervisningsavgift mer flexibelt. Den studerande har ett maxbelopp som han eller hon kan fördela under sin studietid. På eftergymnasial nivå är maxbeloppet cirka 340 000 kronor för den totala studietiden. Merkostnadslån för undervisningsavgifter som den studerande fått tidigare, räknas av från maxbeloppet. Det går inte att låna mer än vad den faktiska undervisningsavgiften är.

Läs mer om merkostnadslån för undervisningsavgift hos CSN.

Terminstider

 • Höstterminen 2016: 2016-08-22 till 2017-01-06
 • Vårterminen 2017: 2017-01-09 till 2017-05-26

Avgifter

Vårterminen 2017

Naprapatutbildningen är belagd med undervisningsavgifter som erläggs års-, termins- eller kvartalsvis. Avgifterna i tabellen avser helårsbetalning. Vid betalning per termin eller kvartal tillkommer en avgift.

Övriga kostnader utgörs av kurslitteratur, praktikkläder, m.m. och är en uppskattning baserad på senast inrapporterade priser.

 • Undervisningsavgift för Naprapatprogrammet vårterminen 2017 – Klass DN52 – Studiestart 2017-01-09
 • Undervisningsavgift*
 • Läsår 1: 99 000 SEK
 • Läsår 2: 99 000 SEK
 • Läsår 3: 100 000 SEK
 • Läsår 4: 100 000 SEK
 • Totalt: 398 000 SEK
 • Övriga kostnader*
 • Läsår 1: ca 6 000 SEK
 • Läsår 2: ca 6 000 SEK
 • Läsår 3: ca 4 000 SEK
 • Läsår 4: ca 2 000 SEK
 • Totalt: ca 18 000 SEK

*Naprapathögskolan reserverar sig för eventuella avgiftsförändringar till följd av kostnadsutveckling utom högskolans kontroll.

Höstterminen 2017

Naprapatutbildningen är belagd med undervisningsavgifter som erläggs års-, termins- eller kvartalsvis. Avgifterna i tabellen avser helårsbetalning. Vid betalning per termin eller kvartal tillkommer en avgift.

Övriga kostnader utgörs av kurslitteratur m.m. och är en uppskattning baserad på senast inrapporterade priser.

 • Undervisningsavgift för Naprapatprogrammet höstterminen 2017 – Klass DN53 – Studiestart 2017-08-21
 • Undervisningsavgift*
 • Läsår 1: 99 000 SEK
 • Läsår 2: 100 000 SEK
 • Läsår 3: 101 000 SEK
 • Läsår 4: 102 000 SEK
 • Totalt: 402 000 SEK
 • Övriga kostnader*
 • Läsår 1: ca 6 000 SEK
 • Läsår 2: ca 6 000 SEK
 • Läsår 3: ca 4 000 SEK
 • Läsår 4: ca 2 000 SEK
 • Totalt: ca 18 000 SEK

*Naprapathögskolan reserverar sig för eventuella avgiftsförändringar till följd av kostnadsutveckling utom högskolans kontroll.