Studiemedel

Naprapatutbildningen är studiemedelsberättigad för studenter från hela Norden. Det innebär att högskolans studenter kan söka studiebidrag och studielån samt dessutom har möjlighet att teckna merkostnadslån.

  • Studenter från Sverige erhåller studiebidrag och studielån från CSN och kan dessutom teckna ett merkostnadslån som täcker merparten av kursavgiften. För ansökan om lån och bidrag besök CSNs webbplats.
  • Studenter från Norge erhåller studiemedel från Statens Lånekasse. För ansökan om lån och bidrag besök Lånekassens webbplats.
  • Studenter från Finland erhåller studiestöd från FPA/Kela. Läs mer på Kelas webbplats.

Regler för studiemedel från CSN

Den studerande har ett maxbelopp som han eller hon kan fördela under sin studietid. På eftergymnasial nivå är maxbeloppet 357 120 kronor för den totala studietiden. Merkostnadslån för undervisningsavgifter som den studerande fått tidigare, räknas av från maxbeloppet. Det går inte att låna mer än vad den faktiska undervisningsavgiften är.

Läs mer om merkostnadslån för undervisningsavgift hos CSN.

Avgifter

Naprapatutbildningen är belagd med undervisningsavgifter som erläggs års- eller terminsvis.

I undervisningsavgiften ingår klinikkläder, stetoskop, reflexhammare, blodtrycksmanschett samt elektronisk tillgång till kursmaterial och vetenskapliga artiklar som högskolan äger rätt att publicera. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

I tabellen nedan visas undervisningsavgift för:

  • Naprapatprogrammet med start höstterminen 2020 – Klass DN57 – Studiestart 2020-08-17
  • Terminsavgift*
  • 51 500 SEK
  • Totalt: 412 000 SEK

*Naprapathögskolan reserverar sig för eventuella avgiftsförändringar till följd av kostnadsutveckling utom högskolans kontroll.