Blogg

Naprapathögskolan är den största högskolan i Norden inom avancerad manuell medicin. I vår blogg samlas inlägg om naprapati och nyheter från Naprapathögskolan. Här publiceras också länkar till artiklar och TV-inslag om naprapati.

Praktik på Naprapathögskolan

Karolinska Institutet genomför undersökning om evidensbaserad praktik inom manuell terapi

Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC) vid Karolinska Institutet genomför studie om evidensbaserad praktik inom manuell terapi. 

Syftet är att kartlägga uppfattningar, färdigheter och användning av evidensbaserad praktik inom de yrkesgrupper som arbetar med manuell terapi, varav naprapaterna är en av de mest framträdande i Sverige idag.

Med evidensbaserad praktik avses ett systematiskt användande av flera olika kunskapskällor (vårdgivarens expertis, bästa tillgängliga kunskap från forskning, samt patientens situation, erfarenhet och önskemål) vid beslut om insatser för sina patienter.

Resultaten kommer att kunna ligga till grund för utbildnings- och forskningsinsatser inom området evidensbaserad praktik, vilka kan bidra till att höja kvaliteten på vården och främja samverkan och integrering av naprapatin och den konventionella vården.

Titti Lilje,
Leg Naprapat, Teknol dr,
Stina.Lilje@ki.se

Eva Skillgate,
Leg Naprapat, Med dr, forskargruppsledare,
Eva.Skillgate@ki.se

Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC)
Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutet

Ny utbildning för leg. naprapater i internationellt nätverk av vårdgivare från Europa

Som representant för naprapaterna i Europa och på uppdrag av IFONA (International Federation of Naprapathic Associations), har professor och leg. naprapat Eva Skillgate sedan en tid arbetat tillsammans med ett 15-tal forskare inom området ”spinal pain” från hela världen. Syftet med arbetet har varit att ta fram en läroplan och ett kurspaket för vårdgivare med intresse för vård av personer med besvär i rygg och nacke. Nu finns ett färdigt kurspaket i sju moduler, och de första kurserna startar den första veckan i juli 2019.

euro spine

Utbildningsprogrammets ledord är evidensbaserad, patientcentrerad, interprofessionell och integrerad vård:

“The European Diploma in Interprofessional Spine Care (EDISC) aims to train clinicians in a respectful and collaborative interprofessional environment.  The learning activities of EDISC are grounded within the principles of evidence-based and patient-centered care.  The EDISC promotes interprofessional dialogue and decision-making that focuses on improving patients’ health outcomes and quality of life.”

Målgruppen för utbildningen är naprapater, kiropraktorer, osteopater, fysioterapeuter, läkare och andra grupper som arbetar med rygghälsa. För att vara behörig ska den sökande ha en examen från en erkänd skola eller universitet samt ha minst två års klinisk erfarenhet.
Skillgate är en av lärarna på utbildningen och både hon vi på Naprapathögskolan hoppas få se många legitimerade naprapater i Geneve i juli 2019 för givande diskussioner och för att tillsammans sprida kunskap om naprapati och rygghälsa.

Läs mer om utbildningen:

EDISC kurswebb: https://www.eurospine.org/edisc-courses.htm

Länk till Anmälan: https://www.eurospine.org/courseregistration.htm

Naprapathögskolan logo

8 anledningar att välja Naprapathögskolan

  • omväxlande studier med både teoretiska, praktiska och kliniska ämnen
  • tidig patientkontakt redan från andra terminen
  • merparten av kurserna inom huvudämnet naprapati och idrottsmedicin
  • utbildning med mycket ”feed-back” på individnivå
  • möjlighet att individanpassa studierna för elitidrottande studenter
  • engagerade lärare och forskare
  • god sammanhållning bland studenterna
  • god arbetsmarknad och högst sysselsättningsgrad av alla yrken inom svensk hälso- och sjukvård
Helène Schulte

Nytt år nya grepp!