Blogg

Naprapathögskolan är den största högskolan i Norden inom avancerad manuell medicin. I vår blogg samlas inlägg om naprapati och nyheter från Naprapathögskolan. Här publiceras också länkar till artiklar och TV-inslag om naprapati.

Avnämarundersökning – arbetsgivarens perspektiv på utbildning och kompetenskrav

Hälsoekonomisk forskning visar på goda resultat för naprapatin som behandlingsform jämfört med ortopedbehandling