Naprapathögskolans studenter

Studentkår

Naprapathögskolans studentkår grundades 1975 och organiserar alla studenter vid Naprapathögskolan i Stockholm.

Studentkåren är en intresseorganisation som är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och som företräder studenternas gemensamma intressen i studentlivets alla delar. Kårens syfte är att bevaka och organisera studenternas inflytande på utbildningen men kåren har också ansvar för den sociala delen av studentlivet. Kåren arbetar även för att påverka lokala och nationella politiker för att såväl utbildningen som utbildningspolitiken ska utvecklas med ett studentperspektiv.

Naprapathögskolans studentkår är representerad i högskolans utbildningsnämnd samt studiesocial nämnd. Kåren består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt ledamöter för utbildningsutskottet, idrottsutskottet, pubutskottet, PR- & IT-utskottet samt kårshoppen.

Besök Naprapathögskolans studentkår på Facebook.

Styrelse

Ordförande

Ordförande i kåren ansvarar för att kåren följer uppsatta bestämmelser och ser samtidigt till att samordna mellan utskotten. Ordförande har kontakt med alla utskott och arbetar för att utveckla kårens arbete och genomföra fattade beslut. Ordförande representerar dessutom kåren i utbildningsnämnd samt ledningsgrupp.

Kontakt: ordforande@studentnph.se

Vice ordförande

Vice ordförande ansvarar för att samordna studentkårens medlemmar och sköta kontakten med organisationer som Mecenat, SSCO samt SSSB. Vice ordförande tar över ordeförandeposten om ordförande inte kan närvara vid kårmöten samt möten i utbildningsnämnden. Vice ordförande hjälper också till vid alla olika arrangemang som kåren annordnar under året.

Kontakt: vice@studentnph.se

Sekreterare

Studentkårens sekreterare ansvarar för att protokollföra möten och hjälper också till på de arrangemang som kåren anordnar under året.

Kontakt: sekreterare@studentnph.se

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet representerar, tillsammans med ordförande och vice ordförande, Naprapathögskolans studenter i utbildningsnämnden. I utbildningsnämnden. Representant för utbildningsutskottet hjälper även till att arrangera Naprapatins dag.

Kontakt: utbildning@studentnph.se

Kassör

Kassören ser till att studentkårens pengar kommer dit de ska och fördelar pengar till de olika utskotten i kåren. Kassören har också hand om bokföringen.

Kontakt: kassor@studentnph.se

Festmästeri

Festmästeriet ser till att upprätthålla gemenskapen genom att stå för festligheterna på Naprapathögskolan. Utskottet anordnar pubkvällar och ser till att ha bra priser i baren och att hålla varje kväll unik. En annan uppgift är årets fest, nämligen Vårfesten. Den ligger i slutet av vårterminen och brukar vara något utöver det vanliga!

Kontakt: pub@studentnph.se

Idrottsutskottet

Idrottsutskottet ansvar för anmälningar av lag till olika idrottsarrangemang. Naprapathögskolan har fotbollslag och innebandylag som alla tränar i Frescatihallen och som har representerat skolan på SM och i Studentiaden, med goda resultat. Träningar och matcher har ett rykte om sig att innehålla bra stämning och god sammanhållning. Det finns även många duktiga löpare på skolan och representant för idrottsutskottet håller sig uppdaterad om olika lopp både för lag och individuella löpare.

Kontakt: idrott@studentnph.se

Shop

Shopen ansvarar för att skicka samt ta emot beställningar av skolkläder. Beställningarna utförs en gång per termin. Eftersom det här utskottet är ganska litet så får man även rycka in där det behövs i kåren, som tex vid pubkvällar och Naprapatins dag.

Kontakt: shop@studentnph.se

PR/IT

PR/ITs ansvarsområde är först och främst att hålla kårens webbplats, informationstavla samt Facebooksida uppdaterad samt att få ut information om de olika utskottens aktiviteter till studenterna. Självklart kan även studenterna ta kontakt med PR/IT om det är något de vill att resten av skolan ska kunna ta del av och vill få det exponerat på webbplats m.m. PR/IT-utskottet hjälper även till vid andra arrangemang som pubkvällar, fotbollsturnering och Naprapatins dag.

Kontakt: pr@studentnph.se

Suppleant

Ledamot/suppleant bistår vid behov de övriga utskotten.

Kontakt: suppleant@studentnph.se