Examensarbete

Studenter vid Naprapathögskolan skriver under årskurs fyra ett examensarbete som utgör en fördjupning inom ämnet naprapati. 

Examensarbetet kan ha kvantitativ eller kvalitativ ansats, och ska med relevant vetenskaplig metod besvara en tydlig och avgränsad frågeställning. Arbetet skall ha en omfattning som motsvarar 15 högskolepoäng (10 veckors heltidsarbete). Arbetet kan göras enskilt eller i par och språket kan vara svenska, norska eller engelska.

Examensarbetet syftar till att ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom vetenskaplig metod samt naprapatisk teori och/eller praktik. Projektet syftar också till att ge studenten förståelse för forskning samt förberedelse och intresse för fortsatt utvecklings- och forskningsarbete inom naprapati.

Naprapathögskolans vetenskapliga råd utser varje år bästa examensarbete och utmärkelse från både Naprapathögskolan och Svenska Naprapatförbundet tilldelas författarna vid Naprapathögskolans examenshögtid. Vid examenshögtiden delas även ut pris till bästa examensarbete med idrottsmedicinsk inriktning. Priset i Idrottsmedicin delas ut av Naprapatsektionen inom Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM) och Idrottsmedicinska sektionen inom Svenska Naprapatförbundet.