Stort intresse för årets introduktionskurs vid naprapathögskolan

I helgen påbörjas Introduktionskursen som är en ”prova-på-kurs” som hålls under tre helger. Kursen är uppbyggd kring teman som ger den som är intresserad av att söka till naprapatutbildningen en översiktlig introduktion till kurserna som ges under naprapatprogrammet såsom anatomi, fysiologi, naprapati, massage och idrottsmedicin. Introduktionskursen följs av mer fördjupande kurser inom massage och stretching för speciellt intresserade. Antalet deltagande detta år är högt och majoriteten av de som går Introduktionskursen brukar söka till antagningen i augusti.

Naprapathögskolan anser att Introduktionskursen utgör en värdefull vägledning i det viktiga studievalet.

Önskar alla deltagare en innehållsrik och stimulerande kurs och att valet av utbildning känns rätt!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan