Anteckningar

Studenters psykiska ohälsa ökar

Allt fler rapporter tyder tyvärr på att psykisk ohälsa bland universitets- och högskolestuderande ungdomar ökar.  Psykiska besvär i form av symtom på depression, ängslan och stress är vanligare bland studenter än bland yrkesverksamma i samma åldersgrupp samt, enligt flera undersökningar, även jämfört med befolkningen i övrigt.

I en rapport från Folkhälsomyndigheten från förra året 2018, skrivs i en slutsats att ”insatser för att främja befolkningens hälsa bör bedrivas på såväl individ- och gruppnivå som på organisatorisk och strukturell nivå, och universitet och högskolor kan främja studenternas psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa genom att skapa och utvärdera stödjande fysiska, sociala och akademiska miljöer.”

Vad gör Naprapathögskolan i frågan? 

SUN

SUN – Sustainable UNiversity life

Syftet med SUN studien som genomförs av Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet i ett internationellt samarbete är att främst identifiera modifierbara riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa och smärta bland studenter.

Studien kommer förhoppningsvis också att belysa vilka faktorer som är viktiga för att främja hälsa och för att tillfriskna. Naprapathögskolan är en av de utbildningsinstanser som erbjuder sina studenter att delta i studien. På så vis kan vi ”tillsammans ta reda på vad som är viktigt för hållbar hälsa under studenttiden”!

Vetenskapligt ansvarig för studien är professor och leg. naprapat Eva Skillgate och ansvarig för genomförandet är docent Klara Edlund.

MINDLER – Onlinebesök hos leg. psykolog

Naprapathögskolan har sedan tidigare ett avtal med Studenthälsan i Stockholm där både leg. sjuksköterska och leg. psykolog finns kostnadsfritt att tillgå för samtliga inskrivna studenter.

Av statistiken att döma utnyttjas denna resurs allt mindre och vi på Naprapathögskolan tror att det finns studenter som uppenbarligen inte söker hjälp trots att de mår dåligt. Vi tror att det här är en fråga om tillgänglighet! Därför har vi idag i högskolans Utbildningsnämnd, vårt forum för formella utbildningsfrågor och studentinflytande, beslutat att påbörja ett samarbete med Mindler där inskrivna studenter erbjuds att kostnadsfritt ta del av deras terapitjänster Online.

Lär mer på mindler.se

Så, som svar på ovanstående fråga kan vi informera att Naprapathögskolans studenter deltar i världens största studie om vad som påverkar studenters psykiska hälsa. Dessutom satsar vi resurser på ett nytt samarbetsavtal för att öka tillgängligheten till vård för studenter med psykisk ohälsa.

Vänliga hälsningar,
Helène

HELÈNE SCHULTE
PRINCIPAL  |  MD  |  PhD

NAPRAPATHÖGSKOLAN – SCANDINAVIAN COLLEGE OF NAPRAPATHIC MANUAL MEDICINE
KRÄFTRIKET 23A  |  114 19 STOCKHOLM  |  SWEDEN