Goda nyheter – Stortinget i Norge har beslutat om auktorisation/legitimation av naprapater!

Äntligen har Norge fått igenom förslaget om auktorisation/legitimation av naprapater. Processen har varit lång, men i veckan nåddes vi av det mycket efterlängtade och glädjande beskedet att Stortinget nu har beslutat om att naprapater i Norge ska vara en auktoriserad/legitimerad yrkeskår. Och därmed en etablerad del av Norsk hälso- och sjukvård på samma sätt som i Sverige.

Beslutet är självklart mycket viktigt ur flera aspekter. Det bidrar till folkhälsan, stärker patientsäkerheten och innebär, inte minst, ett enormt erkännande av naprapati som behandlingsmetod. Det innebär även att behovet av naprapater på den norska marknaden kommer att öka. För Naprapathögskolans del innebär beslutet om  auktorisation/legitimation på kort sikt att vi kan förvänta oss ett ökat antal norska naprapatstudenter. På lite längre sikt innebär beslutet en viktig milstolpe i vår ambition att etablera en naprapatutbildning även i Norge.

Stort grattis till Norge och tack till alla som med beslutsamhet och professionalism vara delaktiga i processen. Ett speciellt tack till Norges Naprapatforbund och generalsekreterare Mariann Fuglerud!

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan