Naprapathögskolan fortsätter forskningssamarbetet med Sophiahemmet Högskola

Sedan Naprapathögskolan grundades 1970 har samverkan varit en viktig hörnsten. Idag är samverkan en naturlig del av såväl utbildning som forskning, där målsättning är att erbjuda den studerande en vetenskaplig och professionsinriktad miljö med nära koppling mellan forskning, utbildning och kommande arbetsliv.

Samarbetet sker mellan Naprapathögskolan och professor Eva Skillgate inom forskning som bedrivs vid Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC) gruppen vid Sophiahemmet Högskola. Forskningen i MUSIC berör olika typer av muskuloskeletal ohälsa inklusive idrottsmedicin och manuell medicin/naprapati, och genomförs i internationella och nationella tvärvetenskapliga och yrkesövergripande samarbeten. Områden inom vilka projekten bedrivs är såväl rehabilitering som diagnostik, riskfaktorer, prognostiska faktorer, behandling samt prevention, allt relevant för naprapati. Flera av Naprapathögskolans lärare av aktiva forskare vid MUSIC gruppen, däribland Martin Asker och Fredrik Johansson.

Samarbetsavtalet möjliggör en fortsatt positiv utveckling av forskning inom områdena naprapati och idrottsmedicin. Syftet är att underlätta samarbetet mellan forskargruppen MUSIC och Naprapathögskolan samt att främja den vetenskapliga utvecklingen av Naprapathögskolans lärare/handledare.

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan