Naprapathögskolans nära och förtroendefulla samarbete med studenter och studentkår

 
Samarbetet utgör en viktig del i det gemensamma löpande kvalitetsarbetet och vidareutvecklingen av utbildningen. Studenternas synpunkter och erfarenheter är av stort värde och ska mötas med förståelse och respekt. Lärosätet arbetar aktivt med att uppmuntra och engagera studenterna till att medverka i vidareutveckling av utbildningsprogrammet. Skolledningen arbetar löpande med att utforma arbetssätt som underlättar och uppmuntrar studentinflytande och som bygger på samarbete, engagemang och likvärdighet.

För att säkra kvaliteten på utbildningen utifrån ett studentperspektiv är Naprapathögskolans organisation uppbyggd med forum för såväl informellt som formellt studentinflytande. Dels genom studenters representation i nämnder och kommittéer, dels via återkommande utvärderingar av utbildningen. Detta för att på bästa sätt tillvarata synpunkter och erfarenheter både från enskilda studenter och från Studentkåren.

I veckan hölls möte i studiesocial kommitté där specifikt studentinflytandet och tillgängligt studentstöd lyftes med klassrepresentanter. Ett efterföljande lunchmöte hölls tillsammans med ordförande för studentkåren där vi diskuterade olika strategier för att stärka studenternas engagemang inom utbildningsfrågor samt gemensamma insatser för att ge de studerande ett stimulerande och roligt studentliv.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan