Kritisk granskning allt viktigare när omvärlden skakar

Oavsett om världen drabbas av en svår pandemi som skördar stora mängder dödsoffer eller om Rysslands politiska ledning väljer att angripa Ukraina, så blir den kritiska granskningen av det som publiceras i olika former av media allt viktigare. Inom högskolan är det centralt att lära ut strategier för att kunna förhålla sig till ny information oavsett område. Generella strategier för källkritisk granskning bör beakta avsändare, eventuella underliggande intressen, ofullständig information, motstridiga uppgifter, generaliseringar och saklighet. Källkritisk granskning förekommer inte bara vid naprapatprogrammets ämnesblock forskningsmetodik utan återfinns speciellt inom huvudämnet naprapati samt löper som en röd tråd genom de övriga kurserna.

I det läge som världen nu befinner sig i anser jag att akademins roll fyller en viktig funktion i just avseendet kritisk granskning. Jag uppmanar alla till att fortsatt förstå vikten med att ha en kritisk granskning till vad ni läser, hör eller ser. Avslutningsvis vill Naprapathögskolan skicka sitt stöd och medlidande till befolkningen som ofrivilligt dras in i den politiska konflikten som råder mellan Ryssland och Ukraina.

Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan