Dialog med Socialstyrelsen angående legitimationstjänstgöringen

Naprapathögskolan för tillsammans med Svenska Naprapatförbundet en dialog med Socialstyrelsen gällande kraven för legitimationstjänstgöringen. I nuläget finns ett krav på att tjänstgöringen omfattar nio månader hos legitimerad naprapat samt tre månader i offentlig hälso- och sjukvård.

Dialogen förs just nu med intentionen om att kunna förenkla processen för nyexaminerade naprapater utan att kräva regeländringar eller budgetbeslut genom att förtydliga målen samt öppna upp för fler praktikplatser.

Diskussionen är viktig då legitimationstjänstgöringens utformning är av stor betydelse ur ett patientsäkerhetsperspektiv samt för professionens utveckling.

Naprapathögskolans förhoppning är att tillsammans med Svenska Naprapatförbundet och Socialstyrelsen kunna finna en väg framåt som främjar genomförandet av praktiktjänstgöringen.


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan