Naprapathögskolan tur att bidra med kunskap vid det gemensamma masterprogrammet med XAMK i Finland


Nu under höstterminen 2021 är det Naprapathögskolans tur att bidra med kunskaper kring evidensbaserad manuell medicin med inriktning naprapati på avancerad nivå vid det gemensamma masterprogrammet med XAMK i Finland. Programmet syftar till är att ge den studerande en plattform för fördjupade kunskaper och förståelse för underliggande mekanismer, förklaringsmodeller, vetenskapliga begrepp och senaste forskningsframsteg inom naprapati.


Vid Naprapathögskolan föreläser Claes Ekström, legitimerad naprapat, undervisande lärare och ordförande i programkommitten vid Naprapathögskolan samt Martin Asker, legitimerad naprapat, disputerad forskare och forsknings- och utvecklingschef, om ryggradens och extremiteternas biomekanik. Per Palmgren, lektor vid Naprapathögskolan och docent i medicinsk pedagogik vid Karolinska Institutet, kommer sedan föreläsa om pedagogiska verktyg i form av portfolio.
Sammanfattningsvis mycket intressanta och värdefulla komponenter som bidrar till kunskapsutvecklingen och det livslånga lärandet inom yrkesprofessionen.
Grattis till de studerande!

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan