Datorsal

Sverige tar sig genom coronakrisen genom att satsa på utbildning

I regeringens vårproposition, som presenterade igår, föreslås en ökning av anslaget till universitet och högskolor med över 500 miljoner kronor. Regeringen anser att ”förbättrade möjligheter till utbildning ska hjälpa Sverige genom krisen”.

För att minska de negativa konsekvenserna som pandemin medför bör människor få bättre möjligheter att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch. Speciellt i en tid av osäker arbetsmarknad inom många branscher. Detta för att vara bättre rustade när konjunkturen vänder igen. Därför föreslår regeringen nu ett antal viktiga satsningar på utbildning.

Att möjliggöra utbildning inom en mycket viktig del av folkhälsan är något som Naprapathögskolan anser vara en högt prioriterad fråga. Hur Covid-19-pandemin kommer att utvecklas den närmaste tiden, samt vilka konsekvenser det kommer att få, är det ingen som vet. Vad vi däremot vet är att 80% av befolkningen drabbas av besvär i muskler och leder – den typ av besvär som naprapater är specialister på att ta hand om.

Naprapater behövs nu och i framtiden!

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan