Önskar er alla ett spännande år vid Naprapathögskolan!

Jag vill önska alla ett nytt spännande år vid Naprapathögskolan! Pandemin är långt ifrån över, smittspridningen i samhället är stor och belastningen på sjukvården är hög.

Många undrar säkert hur vårterminen kommer att se med med bland annat obligatoriska moment, examinationer och klinisk tjänstgöring.
I nuläget är det följande rekommendationer från den 12:e januari som gäller:
”När det gäller universitet och högskolor bör undervisning på delvis distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Även utbildningsmoment som har specifika behov av undervisning på plats, liksom tentamina och examinationer bör göras på plats i lokalerna med lämpliga smittskyddsåtgärder, till exempel vid in- och utpassering samt möjlighet att hålla avstånd inne i lokalen.”
 
Jag är övertygad om att vi med den erfarenhet vi skaffat oss de senaste åren kommer kunna genomför även detta år på ett tryggt, stimulerande och innehållsrikt sätt, även vi kan behöva genomföra snabba omställningar om regeringen införa nya restriktioner.

Vår organisation vilar på en stabil grund med ännu fler medarbetare inom utbildning, forskning, pedagogik och IKT. Nya pedagogiska verktyg införs kontinuerligt. Som exempel kan nämnas att Naprapathögskolan under terminen inför ”lärarbehandling” på kliniken, ett sätt för de studerande att kunna auskultera och under utbildningens gång kunna skapa goda målbilder. Ytterligare exempel är att Per Palmgren, docent vid KI, som tidigare arbetat som konsult anställs vid Naprapathögskolan för att ytterligare driva den pedagogiska utvecklingen. Martin Asker fortsätter arbetet som FoU chef för att ytterligare stärka den akademiska ställningen. Ett projekt med uppdragsutbildning på avancerad nivå av handledare till examensarbeten håller på att realiseras. Samverkan med Naprapatutbildningen i Finland vid XAMK inom masterprogrammet fortskrider. Allt för att Naprapathögskolan ska kunna fortsätta utvecklas och driva medicinsk utbildning av högsta kvalitet.


Med dessa projekt och många fler ser jag fram emot vårterminen 2022 vid Naprapathögskolan!


Vänliga hälsningar,

Helène Schulte, Leg. läkare, Med. doktor
Rektor Naprapathögskolan