Ryggövningar med naprapat Katarina Woxnerud

TV4 ”Så förebygger du problem i ryggen”

Så får du ordning på ryggen! Naprapat Katarina Woxnerud visar sina bästa övningar  i TV4 Nyhetsmorgon.

Examensarbete Naprapathögskolan

Framläggning av examensarbeten 2014

Idag lägger Naprapathögskolans fjärdeårsstudenter fram sina examensarbeten. Att skriva examensarbete på Naprapathögskolan innebär att studenten självständigt planerar, genomför och rapporterar ett arbete som ska utgöra en fördjupning inom ämnet naprapati. Arbetet kan ha kvantitativ eller kvalitativ ansats och ska med relevant vetenskaplig metod besvara en tydlig och avgränsad frågeställning.

Arbetet syftar till att ytterligare utveckla den studerandes förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom vetenskaplig metod samt naprapatisk teori och/eller praktik. Projektet syftar också till att ge studenten förståelse för forskning samt förberedelse och intresse för fortsatt utvecklings- och forskningsarbete inom naprapati.

Studenterna redovisar sitt examensarbete muntligt och opponent vid denna presentation är studenter från termin 6. Arbetet examineras av en disputerad examinator, vanligen lägst docentkompetens,  från en annan högskola eller universitet.

Naprapathögskolans studenter

Avslutning på Naprapathögskolan 2014

Traditionsenlig skolavslutning firades på Naprapathögskolan tisdag 27 maj 2014. På plats fanns lärare, personal samt ca 250 av Naprapathögskolans studenter.

Programmet inleddes av studierektor Helène Schulte som hälsade alla välkomna och tackade för det gångna året. Därefter talade rektor Eva Skillgate om de forskningsprojekt vi genomfört hittills och vilka planer som finns för framtida projekt under kommande år, i synnerhet STONE-trial som inleds till hösten.

Därefter berättade Simon Berg om det välgörenhetsarbete som genomförs vid Naprapathögskolan och som, under det gångna året, bestått i medfinansieringen av ett skolbyggnadsprojekt i Tanzania. En rapport från projektets initiativtagare Yvonne Andersson, riksdagsledamot och ordförande i Naprapathögskolans rådgivande styrelse, finns att läsa här: https://naprapathogskolan.se/nyheter/20140527/naprapathogskolans-valgorenhetsarbete-2014

Ordförande i Naprapathögskolans vetenskapliga råd, professor Lars Alfredsson från Institutet för Miljömedicin vid karolinska Institutet, talade om rådets arbete under året som gått med fokus på examensarbeten.

Stipendium tilldelades Naprapathögskolans studentkårs ordförande följt av tack till studentkår samt klassföräldrar.

Ceremonin avslutades med tack till lärare och personal för året som gått. Sång och musik framfördes av Naprapathögskolans studenter Daniel Höeg och Victor Christiansen.

Fler bilder från avslutningen finns på Facebook.

Minimässa Naprapathögskolan 2015

Minimässa på Naprapathögskolan

Varje år arrangerar vi på Naprapathögskolan en minimässa i anslutning till presentationerna av årets examensarbeten. Till mässan bjuder vi in organisationer samt leverantörer av produkter och tjänster som kan vara till nytta för våra 350 studenter. Intresset brukar vara stort från såväl studenter som leverantörer!

I år har vi följande deltagare på plats hos oss: Hano, Medema, Svenska Naprapatförbundet, Clinibuddy, Stefan Ahnén, ÅreNaprapaterna, Clinics och Faxma Natural Care.

Landstinget logo

Naprapati blir del av vårdvalet i Stockholm

Naprapatbehandling blir valbart alternativ för primärvårdsrehabilitering inom Stockholms läns landsting från 1 maj 2014. På Vårdgivarguiden kan du läsa mer om primärvårdsrehabilitering.

 

Praktik på Naprapathögskolan

Lider du av smärta i hälsenan?

I ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Naprapathögskolan genomförs under 2014 en forskningsstudie på patienter med kroniska hälsenebesvär dvs. besvär som varat i mer än 6 månader. I studien ingår behandling och uppföljning av dina besvär.

Studien genomförs på Naprapathögskolans klinik, Observatoriegatan 17 vid Odenplan, och behandlingen är kostnadsfri för studiens deltagare.

IOC

Naprapat håller workshop vid IOC konferens i Monaco

Fredrik Johansson, leg naprapat, doktorand och lärare på Naprapathögskolan, kommer att hålla en workshop tillsammans med Ann Cools vid International Olympic Committe World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport, i Monaco i april 2014.

Workshopen har bedömts av en vetenskaplig expertpanel, och valts ut i konkurrens med andra bidrag. Workshopen har titeln ”Take care of the shoulder decelerator mechanism: check your brakes and exercise your parachute before the bomb goes off!”

Här kan du kolla in webben för IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport.

IOC

Naprapat på IOC World Conference

En av de största konferenserna i världen inom idrottsmedicin, och en av de få som riktas mot prevention, är IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport.

Legitimerad naprapat, MSc Ulrika Tranaeus var med och presenterade sin forskning 2008 i Tromsö och 2011 i Monaco.

I april 2014, även denna gång i Monaco, har hon återigen bjudits in av Internationella Olympiska Kommittén att delta i ett symposium på temat ”Ahead of injuries; sports injury prevention from a psychological point of view”. Ulrikas presentation har titeln ”Psychological prevention intervention, a cluster RCT study among elite floorball players.”

Läs mer på IOC WORLD CONFERENCE PREVENTION OF INJURY AND ILLNESS IN SPORT.

Fomm 2014 logo

FoMM – Forum on Manual Medicine 2014

Temat för 2014 års kongress som hålls 27-29/3 är ”Löpning och löparskador; prevention, behandling och rehabilitering”.

Huvudföreläsare är Andrew Franklyn-Miller som kommer att fokusera på ljumske och höft, Christian Barton på knät och Toni Arndt på foten. Ni kan läsa mer om föreläsarna genom att ladda ner inbjudan nedan. Svensk forskning inom manuell medicin kommer upp under eftermiddagen och vi avslutar sedan med en intressant paneldiskussion med temat; Barfotalöpning kontra traditionell skolöpning.

Barton och Franklyn-Miller håller workshops på torsdagskvällen, innan FoMM, och på lördagen efter kongressen fortsätter vi med intressanta workshops på samma tema.

Naprapathögskolans studenter kan anmäla sig till årets kongress på Svenska Naprapatförbundets webbplats www.naprapater.se.

Den 28/3 har Naprapathögskolan undervisningsfritt för att samtliga studenter ska ha möjlighet att delta. Passa på att ta del av intressanta föreläsningar och knyta nya värdefulla kontakter inför kommande yrkeskarriär.

SR P4 logo

Naprapat pratar musarm i P4 Morgon

Idag är det Internationella musarmsdagen men man kan ådra sig många andra besvär på sin arbetsplats också. P4 Morgon ringde upp naprapat Renée Myhran.